VISITEC

Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh

Quan hệ cổ đông

Báo cáo của Hội đồng cổ đông 2024

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh tại hội đồng cổ đông năm 2024

6. Báo cáo của BKS 2024

5. BC SXKD ĐHĐCĐ năm 2024

4. BC của HĐQT tại ĐHCĐ năm 2024

10. BIÊN BẢN ĐHĐCĐ 2024

9. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *