VISITEC

Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh

Tháng: Tháng Tư 2022

Đại hội đoàn thanh niên Công ty CP TTTH ĐS Vinh nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 20/4/2022, được sự đồng ý của BTV Đoàn Đường Sắt và Đảng ủy công ty. Đoàn thanh niên công ty CP thông tin tín hiệu ĐS Vinh tổ chức thành công ĐH Đoàn công ty khoá XIII, nhiệm kỳ…

Posted on