VISITEC

Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh

Tháng: Tháng Ba 2023

Công ty CP TTTH ĐS Vinh tổ chức giải quần vợt Visitec open năm 2023

Từ ngày 31/3 đến ngày 01/4/2023, Công ty CP TTTH ĐS Vinh(Visitec) tổ chức giải quần vợt chào mừng kỷ niệm 92  năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/1931 – 26/3/2023); tiến tới kỷ niệm giải phóng ngày…

Posted on

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CP TTTH ĐS VINH

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Thông tin về Công ty Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh. Tên giao dịch quốc tế: VINH RAILWAY SIGNALLING – TELECOM JOINT STOCK COMPANY Chủ tịch HĐQT:…

Posted on