VISITEC

Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh

Tháng: Tháng Ba 2022

Đề tài nghiên cứu thiết kế, lắp đặt sử dụng bộ ghi âm điện thoại tại các ga

Năm 2013 Công ty TTTH ĐS Vinh đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty “Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt sử dụng bộ ghi âm điện thoại tại các ga”  đã được hội…

Posted on