VISITEC

Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh

Quan hệ cổ đông

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông năm 2024

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông Công ty CP TTTH ĐS Vinh

  1. Thông báo họp cổ đông:   25 TB mời họp ĐHĐCĐ TN 2024

2.Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2023:05 BC HĐ kiểm soát năm 2023

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *