VISITEC

Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh

Tháng: Tháng Mười Hai 2022

Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức Hội nghị người lao động công ty cổ phần thông tin tín hiệu ĐS Vinh năm 2023

Đến hẹn lại lên, Công ty CP TTTH ĐS Vinh sẽ tổ chức hội nghị người lao động năm 2023, sau đây là kế hoạch liên tịch giữa chuyên môn và công đoàn năm 2023. 693 KHLT tổ chức HN…

Posted on