VISITEC

Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CP TTTH ĐS VINH

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Thông tin về Công ty Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh. Tên giao dịch quốc tế: VINH RAILWAY SIGNALLING – TELECOM JOINT STOCK COMPANY Chủ tịch HĐQT:…

Posted on

Visitec hành trình 30 năm

Toàn bộ hành trình 30 năm từ năm 1989-2019 của Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh, kính mời các bạn xem video để nắm rõ.

Posted on