Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hiện nay trên cả nước đã có nhiều tỉnh thành có nhiều ca nhiễm Covid-19 với mức độ lây nhiễm cao, tốc độ lây lan nhanh. Ngày 07 tháng 5 năm 2021, Ban chỉ đao phòng chống dịch bệnh Công ty đã họp và đưa ra các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19:

- Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chủ động năm bắt diễn biến tình hình tại địa phương, tăng cường công tác phòng chống dịch và thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ y tế ( Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách- Không tập trung - Khai báo y tế); Không đến các khu vực, địa phương đã có thông báo cách ly, hạn chế đến những nơi đông người, quán triệt toàn bộ NLĐ phải đeo khẩu trang khi đi ra nơi công cộng, nơi làm việc tiếp xúc nhiều khách hàng; Khuyến khích áp dụng mạng xã hội Zalo, facboọk.. để tạo nhóm làm việc, trao đổi thông tin nhanh chóng, cập nhật liên tục tình hình công tác sản xuất, dịch bệnh....;

- Thực hiện nghiêm túc các chỉ thỉ của Bộ y tế, của địa phương, của Ngành, của Công ty trong công tác Phòng chống dịch bệnh Covid -19. 

- Phổ biến kiến thức và sẵn sàng ứng phó tới Người lao động khi có trường hợp ca nhiễm, là F1, F2.. trong đơn vị, ( Thực hiện theo kịch bản phòng chống dịch bệnh đã được công ty ban hành)

 - rà soát, kiểm tra, báo cáo và yêu cầu Người lao động, người nhà trong đơn vị khai báo y tế đối với những trường hợp đi từ vùng dịch, ổ dịch trở về. 

- Nắm bắt và báo cáo kịp thời các thông tin chỉ đạo của cấp trên của địa phương, đề xuất các nội dung, phương án thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Chủ động đề xuất chuyên môn kịp thời giải quyết các yêu cầu tâm tư, nguyện vọng của NLĐ tại đơn vị, để đảm bảo sản xuất kinh doanh được ổn định.

- Khuyến cáo Người lao động Thực hiện cài đặt và kích hoạt lại BlueZone.

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH LÀ TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA TOÀN THỂ CBCNV- NLĐ!