VISITEC

Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CP TTTH ĐS VINH

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

 • Thông tin về Công ty
  • Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh.
  • Tên giao dịch quốc tế: VINH RAILWAY SIGNALLING – TELECOM JOINT STOCK COMPANY
  • Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Cảnh Tùng
  • Giám đốc: Trần Hải Anh
  • Giấy CNĐKDN: 2900383711
 • Địa chỉ liên hệ
  • Địa chỉ: Số 25B, đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
  • Số điện thoại: 02383853157– Fax: 02383854806
  • Website: http://visitec.vn
 • Các chi nhánh
 1. Chi nhánh Thông tin tín hiệu Thanh Hoá
  • Địa chỉ: 61 Triệu Quốc Đạt, Phường Tân Sơn, Tp. Thanh hóa, Tỉnh Thanh Hóa.
  • Điện thoại: 0373852116
  • Fax: 02373852116-4643
 1. Chi nhánh Thông tin tín hiệu Vinh
 • Địa chỉ: Số 25B, đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 02383853157-4150
 • Fax: 02383853157-4150
 1. Chi nhánh Thông tin tín hiệu Đồng Lê
 • Địa chỉ: Tiểu khu 1, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên hóa, tỉnh Quảng Bình.
 • Điện thoại: 0232684047
 • Fax: 0232684060-4905
 1. Chi nhánh Xây lắp công trình và dịch vụ
 • Địa chỉ: Số 25B, đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 02383853157-4115
 • Loại hình doanh nghiệp
  • Công ty cổ phần có 51% sở hữu Nhà nước.
  • Vốn điều lệ: 13.138.000.000 đồng.
 • Phạm vi quản lý:

Phạm vi quản lý từ Km137+250 đến Km521+800 tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh và Km00+000 đến Km31+000 tuyến đường sắt Cầu Giát – Nghĩa Đàn, trong đó bao gồm: 43 ga, trạm và gần 400 Km tuyến đường trục dây trần, cáp quang, cáp đồng treo và chôn dọc theo tuyến đường sắt.

 • Tổ chức Công ty gồm:

Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị: 03 thành viên; Ban điều hành: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc; Ban kiểm soát: 03 thành viên; 04 phòng tham mưu nghiệp vụ: Tổ chức hành chính, Kế hoạch kinh doanh, Kỹ thuật an toàn và Tài chính kế toán. Có 03 Chi nhánh Thông tin tín hiệu: Thanh Hoá, Vinh, Đồng Lê; 01 Chi nhánh Xây lắp Công trình và dịch vụ. Các Chi nhánh quản lý các tổ sản xuất.

 • Nhiệm vụ của doanh nghiệp

Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh là một doanh nghiệp hoạt động công ích với chức năng, ngành nghề chủ yếu như sau:

– Quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt; tư vấn đầu tư và xây dựng chuyên ngành thông tin, tín hiệu, điện. Tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn và tai nạn giao thông đường sắt.

– Thi công xây dựng các công trình dự án hiện đại hóa hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt, lắp đặt thiết bị các công trình thông tin tín hiệu, viễn thông, tín hiệu giao thông, điều khiển tự động, tin học; Công trình đường dây truyền tải điện, trạm biến thế, công trình điện dân dụng, chiếu sáng; xây dựng lắp đặt thiết bị công trình giao thông đường sắt, đường bộ, dân dụng và công nghiệp, hệ thống cung cấp điện, tiếp đất chống sét đường dây và trạm biến áp; chế tạo và sửa chữa thiết bị phụ tùng, sản xuất buôn bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ kiện và kết cấu thép chuyên ngành thông tin, tín hiệu, điện, viễn thông, tin học, tín hiệu giao thông.

– Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn khảo sát thiết kế; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện lắp đặt thiết bị công nghệ công trình chuyên ngành thông tin tín hiệu, điều khiển, điện.

– Tổ chức thí nghiệm vật liệu xây dựng, công trình giao thông và chuyên ngành viễn thông, tín hiệu, điều khiển và điện.

– Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.

– Cho thuê văn phòng, kho bãi…..

– Đầu tư, xây dựng và tổ chức kinh doanh, cung cấp dịch vụ, thương mại cơ sở hạ tầng mạng viễn thông; các dịch vụ viễn thông công ích và công cộng, dịch vụ công nghệ thông tin, tín hiệu và truyền thông; Kinh doanh các dịch vụ viễn thông, dịch vụ tin học theo quy định của pháp luật.

– Quản lý mạng điện và phân phối cung cấp điện.

 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Giai đoạn 1989 – 2003

Xí nghiệp thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh được thành lập theo Quyết định số 574/QĐ/ĐS/TC ngày 10/06/1989 của Tổng cục Đường sắt, trực thuộc Xí nghiệp Liên hợp vận tải Đường sắt khu vực 1, Xí nghiệp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/07/1989.

Giai đoạn 2003 -2010:  Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh đổi thành Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh theo Quyết định số: 734/2003/QĐ-GTVT ngày 20/03/2003 của Bộ giao thông vận tải.

Giai đoạn từ 2010 đến 2015: Trong năm 2010, Công ty thực hiện chuyển đổi cơ chế tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, phù hợp với tiến trình chuyển đổi của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sang mô hình Công ty mẹ – Công ty con theo Quyết định số Quyết định số: 720/QĐ-ĐS ngày 29/06/2010 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ĐSVN.

Giai đoạn 2016 đến nay: Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh đổi thành Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh theo Quyết định số: 3903/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015 của Bộ GTVT.

Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần kể từ ngày 01/01/2016 với số vốn điều lệ là: 13.138.000.000 đồng.

                                                              (ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2020 – 2025)

                                                                         (ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022)

(HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC TỔ SẢN XUẤT

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP ĐÀO TẠO CUNG TRƯỞNG GIỔI

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *