Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 của Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho CBCNV - NLĐ

       Công ty đã thành lập Ban chỉ đảo phòng, chống dịch bệnh  Covid - 19 gồm 13 đồng chí có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Bộ Y tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của Tổng Công ty và các văn bản quy định pháp luật có liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid - 19. Xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 để sẵn sàng, chủ động ứng phó với mọi tình huống khi xảy ra dịch bệnh.

       Công ty thực hiện  nghiêm túc các công tác tuyên truyền phòng chống dịch cho CBCNV - NLĐ, đúng quy định của Bộ Y tế, của Ngành; yêu cầu  mỗi CBCNV- NLĐ khi đến cơ quan thực hiện rửa tay sát khuẩn; tại những nơi làm việc phải tiếp xúc với nhiều người, các đối tác khi đến liên hệ công tác trước khi vào khu làm việc bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; tiến hành phụ khử khuẩn khu vực trụ sở, xung quanh làm việc.

       Hàng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Công ty chia sẻ các thông tin hữu ích trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên thông tin nội bộ của Công ty; kêu gọi người lao động tự giác khai báo y tế, chủ động khai báo khi có dấu hiệu bị bệnh, động viên người lao động không hoang mang lo lắng, chú ý cập nhật các thông tin chính xác từ Bộ Y tế, cảnh giác với các nguồn thông tin không chính thống, sai sự thật gây hoang mang dư luận. 

       Nhằm thực hiện cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh, ngày 20/3/2020, Công đoàn Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh tiến hành cấp pháp khẩu trang và gel rửa tay sát khuẩn cho mỗi CBCNV - NLĐ.

Một số hình ảnh: 

h3

 

h4

h5

h2