Tại thành phố Vinh, chuyên môn, Công đoàn Công ty CP Thông tin tín hiệu ĐS Vinh đã phối hợp Phân hiệu Cao đẳng đường sắt Đà Nẵng tổ chức lớp huấn luyện kỹ thuật ATVSLĐ cho 93 đồng chí là an toàn vệ sinh viên và công nhân trực tiếp của các tổ sản xuất trong toàn Công ty.

 

Dự tham dự lễ khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty; các đồng chí trong BTV Công đoàn cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo Tháng Công nhân, tháng ATVSLĐ năm 2019 của Công ty.

Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối ATVSLĐ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc; phòng, chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp nhằm bảo đảm sức khỏe và tính mạng của người lao động, góp phần quan trọng vào việc phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, nội dung huấn luyện tập trung vào các nội dung cơ bản đó là những nhiệm vụ cơ bản của doanh nghiệp và vai trò của Công đoàn cơ sở trong công tác ATVSLĐ.

Những vấn đề cơ bản của Luật ATVSLĐ năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ; kỹ năng sơ cứu, cấp cứu cho người lao động tại cơ sở và công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động về ATVSLĐ.

Sau hơn 02 ngày tập huấn luyện, lớp học đã tổ chức thi sát hạch; Kết quả các học viên đã nắm được những kiến thức cơ bản chính sách pháp luật trong công tác ATVSLĐ đồng thời củng cố và nâng cao kỹ năng đảm bảo tuyệt đối an toàn trong khi thực hiện nhiệm vụ cũng như xử lý các tình huống nhằm bảo vệ tài sản của doanh nghiệp; sức khỏe, tính mạng của người lao động trong đơn vị.

Đây là hoạt động thiết thực thực hiện công văn liên tịch số 719/LT-ĐS-CĐĐS ngày 22.3.2019 của Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN về việc tổ chức thực hiện Tháng công nhân, Tháng ATVSLĐ năm 2019.