Get Adobe Flash player

Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ ATCT năm 2018

           Ngày 13 tháng 6 năm 2018, Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệ...

Gặp mặt chia tay các đồng chí Lê Thành Nam và đồng chí Phạm Quốc Kỳ về nghỉ chế độ

          Hơn 40 năm cống hiến và Công tác trong ngành đường sắt, các đồng ...

Lãnh đạo công ty thăm và chúc tết Mậu Tuất các đơn vị

Trước thêm Xuân Mậu Tuất 2018, nhằm động viên tinh thần CBCNV trong Công ty, ngày 8/2/2018 đồng chí ...

  • Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ ATCT năm 2018

    Thứ năm, 14 Tháng 6 2018 14:18
  • Gặp mặt chia tay các đồng chí Lê Thành Nam và đồng chí Phạm Quốc Kỳ về nghỉ chế độ

    Thứ hai, 23 Tháng 4 2018 00:00
  • Lãnh đạo công ty thăm và chúc tết Mậu Tuất các đơn vị

    Thứ sáu, 23 Tháng 2 2018 17:38

 

Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, sự bùng nổ của Công nghệ thông tin trong việc ứng dụng vào thực tiễn trên toàn thế giới, Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu không nằm ngoài xu thế đó. Công ty đã nghiên cứu và xây dựng thành công phần mềm Quản lý kế hoạch, khối lượng chất lượng Quản lý bảo trì hệ thống thiết bị TTTH. 

Lý do cần thiết để xây dựng 

tcquanly-w1

Trước đây khi chưa xây dựng phần mềm Quản lý kế hoạch khối lượng, chất lượng quản lý bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu, công tác tổ chức điều tra, lập, triển khai kế hoạch năm và tác nghiệp quý về quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt thực hiện như sau:

- Hàng năm các tổ sản xuất điều tra khối lượng, chất lượng thiết bị TTTH của tổ quản lý gửi về Xí nghiệp. Xí nghiệp tổng hợp khối lượng của tất cả các tổ sản xuất gửi lên Công ty. Căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật và các quy định hiện hành Công ty tổng hợp khối lượng quản lý, lập phương án giá tính đủ kinh phí quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm báo cáo Tổng công ty ĐSVN;

- Căn cứ vào nguồn vốn hàng năm đã được cấp trên phân bổ (hoặc dự kiến phân bổ), Công ty giao các Xí nghiệp thực hiện công tác lập, triển khai kế hoạch tác nghiệp kỹ thuật quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt hàng quý, Công ty tổng hợp giao cho các tổ sản xuất thực hiện;

- Việc triển khai giao kế hoạch tác nghiệp kỹ thuật và cung ứng vật tư hàng quý của Công ty cho các Xí nghiệp, của các Xí nghiệp cho các tổ sản xuất thực hiện thủ công dễ bị sai sót và nhầm lẫn;

- Việc phân công công tác hàng ngày, bình công chấm điểm, triển khai kế hoạch thực hiện hàng ngày tại các tổ sản xuất mất nhiều thời gian hiệu quả công việc chưa cao;

- Công tác tổng hợp báo cáo khối lượng, chất lượng quản lý bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu hàng tháng cũng thực hiện bằng phương pháp thủ công;

- Với phương thức thực hiện như trên công tác điều tra, lập và triển khai, kiểm soát khối lượng quản lý, thực hiện kế hoạch, chấm công công tác, triển khai kế hoạch thực hiện hàng ngày thực hiện bằng nhân công. Việc thực hiện và kiểm soát quá trình quá khó khăn và phức tạp, dễ nhầm lẫn. Mặt khác chi phí nhân công thực hiện lại quá nhiều không hiệu quả;

- Việc theo dõi công tác triển khai thực hiện KHTNKT hàng quý của phòng KHKD căn cứ vào số liệu báo cáo cuối tháng của từng đơn vị không cập nhật được từng ngày, không theo dõi được công tác triển khai thực hiện kế hoạch hàng ngày của các tổ sản xuất; chỉ đến cuối quý mới kiểm tra một lần, mất thời gian, không chấn chỉnh kịp thời các sai sót ở các đơn vị;

- Việc xây dựng và lập kế hoạch qua nhiều khâu, nhiều cấp vì thế dẫn đến sai sót, mất thời gian cho việc tổng hợp, báo cáo thực hiện khối lượng và chấm công, hàng ngày từ tổ sản xuất đến Xí nghiệp và Công ty;

- Công tác lưu trữ dữ liệu khó khăn, không thống nhất giữa các đơn vị, việc mất mát dữ liệu có thể xảy ra qua nhiều quý, nhiều năm;

Với những lý do đó cần thiết phải xây dựng một phần mềm đáp ứng được các công việc giao và lập kế hoạch SCTX khắc phục các nhược điểm nêu trên và đảm bảo tính chính xác, tiết kiệm thời gian, giảm được nhân công, nhân lực tại các đơn vị, lưu trữ dữ liệu an toàn, thống nhất.

2. Những nội dung đề tài giải quyết

- Đề tài được xây dựng dưới dạng phần mềm chạy trên mạng LAN và Internet dưới dạng Website có thể truy cập mọi lúc mọi nơi khi có mạng Internet.

- Phần mềm chỉ cần cài đặt trên duy nhất một máy tính ( Máy tính chủ).

- Các máy tính con để sử dụng phần mềm không đòi hỏi phải có cấu hình cao, chỉ cần chạy được trình duyệt web;

- Dữ liệu của phần mềm được lưu trữ tại máy tính chủ và bằng công nghệ lưu trữ trực tuyến nên đảm bảo an toàn tuyệt đối, không mất mát thông tin về mặt thời gian thông;

- Giao diện phần mềm thân thiện, dễ sử dụng, người dùng chỉ cần có trình độ máy tính cơ bản là có thể sử dụng được phần mềm;

- Phần mềm có chức năng phân quyền người dùng, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với từng đối tượng người sử dụng.

truy_cap_cap_xn_-w2

3. Mục tiêu của đề tài:

Xây dựng phần mềm Quản lý khối lượng thiết bị quản lý, vật tư đưa vào sửa chữa, chất lượng quản lý, bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu trên Website của Công ty. Phần mềm có các tính năng chính như sau:

   - Quản lý khối lượng thiết bị TTTH từ ga, trạm, tổ sản xuất, xí nghiệp đến Công ty;

   - Quản lý lập kế hoạch tác nghiệp kỹ thuật công việc quý từ các tổ sản xuất thuộc Công ty;

   - Giao kế hoạch tác nghiệp từ Công ty đến Xí nghiệp, tổ sản xuất;

   - Kiểm soát vật tư vật liệu đưa vào phục vụ sản xuất;

   - Phân công tác tại các tổ sản xuất;

   - Kê khai chi tiết các công việc thực hiện hàng ngày của công nhân trong các tổ sản xuất;

   - Chấm công hàng tháng;

   - Quản lý và truy cập phần mềm thông qua mạng LAN, INTERNET;

   - Giao diện phần mềm thân thiện, dễ sử dụng.

4. Ý nghĩa của đề tài

Khi  đề tài nghiên cứu thành công sẽ đạt được những hiệu quả cao trong công việc quản lý, lập và giao khối lượng kế hoạch hàng Quý cụ thể như sau:

- Khi áp dụng phần mềm vào thực tế sẽ giảm được thời gian, nhân lực khi thực hiện quản lý kế hoạch khối lượng, chất lượng quản lý bảo trì hệ thống thiết bị thông tin tín hiệu dẫn đến giảm được số lượng người tham gia vào công việc so với trước đây như: số lượng tổ trưởng các tổ sản xuất, cán bộ kỹ thuật, cán bộ kế hoạch trực tiếp tham gia và công việc.

- Việc thực hiện kế hoạch, truy xuất vật tư từ các tổ sản xuất đến Công ty chính xác, rõ ràng, dễ dàng thống kê, theo dõi. Lưu trữ dữ liệu thống nhất.

- Việc quản lý và theo dõi sự biến động khối lượng thiết bị TTTH được thống nhất từ tổ sản xuất đến Xí nghiệp và các phòng ban trong Công ty. Hàng quý, hàng năm chỉ cần nhập khối lượng tăng giảm từng tổ sản xuất thì phần mềm Quản lý tự động cập nhật và tính ra giờ công, khối lượng vật tư cho từng tổ sản xuất, từng Xí nghiệp và toàn bộ Công ty.

- Việc giao kế hoạch hàng tháng, kế hoạch định kỳ năm chỉ cần nhập khối lượng một lần trong quý đầu tiên của năm thì phần mềm Quản lý kế hoạch tự động tính cho các quý và các năm tiếp theo;

- Hàng tháng tổ trưởng sản xuất chỉ cần triển khai phân công công việc phần mềm sẽ tự động tổng hợp giờ công thực hiện khối lượng thực hiện và bảng chấm công của đơn vị một cách chính xác khớp với kế hoạch giao;

- Các cá nhân trong tổ sản xuất tự kiểm tra được khối lượng công việc và giờ công mình làm được trong ngày do đó đảm bảo được tính công bằng trong công việc .

- Công tác điều tra, lập và triển khai thực hiện kế hoạch tác nghiệp được nhanh chóng và chính xác.

- Phòng KHKD nắm bắt được công tác triển khai thực hiện kế hoạch tác nghiệp hàng ngày tại các tổ sản xuất qua đó có biện pháp đôn đốc chấn chỉnh các Xí nghiệp thực hiện kế hoạch đúng kế hoạch giao đạt hiệu quả và chất lượng tốt nhất.

5. Hiệu quả  

- Hiện tại TCT ĐSVN đã chấp thuận đề tài của Công ty. Từ khi công ty áp dụng đề tài vào thực hiện, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đã đưa ra  những lợi ích kinh tế đáng kể.j

+giải quyết nhanh, gọn, lẹ, Không mất thời gian, kiểm soát nhanh chóng mọi lúc mọi nơi.

+Phần mềm phân cấp rõ ràng từ cấp tổ sx, Chi nhánh, vật tư, kế hoạch....

+ Thông kê nhanh chóng được vật tư quản lý, từ đó có kế hoạch bảo trì thích hợp....

+ Phân mềm thân thiện, dễ sử dụng, chạy trên mọi hệ điều hành. Truy cấp mọi lúc mọi nơi.

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 20 Tháng 6 2018 10:29)