Get Adobe Flash player

Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ ATCT năm 2018

           Ngày 13 tháng 6 năm 2018, Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệ...

Gặp mặt chia tay các đồng chí Lê Thành Nam và đồng chí Phạm Quốc Kỳ về nghỉ chế độ

          Hơn 40 năm cống hiến và Công tác trong ngành đường sắt, các đồng ...

Lãnh đạo công ty thăm và chúc tết Mậu Tuất các đơn vị

Trước thêm Xuân Mậu Tuất 2018, nhằm động viên tinh thần CBCNV trong Công ty, ngày 8/2/2018 đồng chí ...

  • Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ ATCT năm 2018

    Thứ năm, 14 Tháng 6 2018 14:18
  • Gặp mặt chia tay các đồng chí Lê Thành Nam và đồng chí Phạm Quốc Kỳ về nghỉ chế độ

    Thứ hai, 23 Tháng 4 2018 00:00
  • Lãnh đạo công ty thăm và chúc tết Mậu Tuất các đơn vị

    Thứ sáu, 23 Tháng 2 2018 17:38

Công ty CP Thông tin tin  hiệu Đường sắt Vinh thông báo tới các cổ đông về việc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và các tài liệu đi kèm

 1. Thông báo mời họp:  xem tại đây ;

 2. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch PP LN 2018, thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán. Xem tại đây

      -  Kiện toàn ban Kiềm Soát;Xem tại đây

      - Báo cáo Ban kiểm soát; xem tại đây ;

      -  Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 kế hoạch năm 2018; Xem tại đây

      -  Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; Xem tại đây

      -  Báo cáo thường niên năm 2017 Phần 1Phần 2

 

 

Lần cập nhật cuối (Thứ sáu, 13 Tháng 4 2018 16:27)