VISITEC

Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh

manhdung842002@gmail.com

Đề tài nghiên cứu thiết kế, lắp đặt sử dụng bộ ghi âm điện thoại tại các ga

Năm 2013 Công ty TTTH ĐS Vinh đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty “Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt sử dụng bộ ghi âm điện thoại tại các ga”  đã được hội…

Posted on

Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt thiết bị ghép nối với tổng đài SEI để thực hiện chức năng gọi nhóm các điện thoại phục vụ cho công tác chỉ huy điều hành chạy tàu tại các ga trên tuyến ĐS Hà Nội – Vinh

Đề tài của KS.Thông tin tín hiệu Nguyễn Hữu Thông – Công ty TNHH MTV Thông tin Tín hiệu Vinh Năm 2015 Công ty TTTH ĐS Vinh đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công…

Posted on