Trong 2 ngày 12 và 13/5/2020, Đảng uỷ Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020- 2025.

          Đại hội rất vinh dự được đồng chí Phan Quốc Anh, Phó tổng giám đốc , cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo TCT Đường sắt Việt Nam tới tham dự và chỉ đạo Đại hội. Và sự có mặt của 104 Đảng viên trong Công ty.

Đảng bộ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh trong nhiệm kỳ qua đã hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng khoá X nhiệm kỳ 2015 -2020 mà cụ thể: 

       - Về sản xuất kinh doanh: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được TCT và Đại hội ĐCĐ giao, các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đều đạt và vượt so với Nghị quyết khóa X đề ra. Đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATLĐ, PCCN. Đời sống CBCNVLĐ được đảm bảo, môi trường làm việc được cải thiện. 

       - Về xây dựng Đảng: Quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên , NLĐ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. Làm tốt công tác phát triển đảng viên và các nghiệp vụ công tác Đảng, Xây dựng trong sạch vững mạnh, được Đảng bộ TCT ĐSVN công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên; Hàng năm công ty được tặng cờ dẫn đầu thi đua của UB QL VNN, Bộ GTVT và TCT ĐSVN;

       - Về lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát huy tốt vai trò trong việc giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên cùng với chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ SXKD của công ty; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên; xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh.

               DH Dang XI 2w

 

    Sau thời gian làm việc đầy nghiêm túc và hiệu quả, Đại hội đã bầu ra BCH Đảng uỷ nhiệm kỳ mới, dựa trên các tiêu chí về đức, tài, tâm gồm có 13 đồng chí: trong đó có cả những đồng chí nguyên là BCH khoá X và cả những đồng chí mới trong Đảng. 

          BCH 2020 2025 w 

          

 

BCH Đảng uỷ khoá XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trước Đại hội, mà cụ thể là

- Phấn đấu chỉ đạo đạt và vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Hoàn thành 100% khối lượng BDTX hàng năm;

- Doanh thu ngoài BDTX đạt từ 30% tổng doanh thu trở lên;

- Thu nhập người lao động bình quân tăng 10 %/năm.

- Tổ chức cơ sở đảng: có 7/7 Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 4/8 chi bộ đạt ”Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

- 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trong đó: 80% đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có ĐV vi phạm tư cách.

- Bình quân hàng năm kết nạp từ 3-5 quần chúng ưu tú vào Đảng.

- Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt danh hiệu vững mạnh.

Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ Đảng viên, NLĐ trong Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Công ty đã đề ra, góp phần xứng đáng cùng Đảng bộ TCT ĐSVN thực hiện thắng lơiị Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ TCT ĐSVN trong thời kỳ mới.