Get Adobe Flash player

Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ ATCT năm 2018

           Ngày 13 tháng 6 năm 2018, Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệ...

Gặp mặt chia tay các đồng chí Lê Thành Nam và đồng chí Phạm Quốc Kỳ về nghỉ chế độ

          Hơn 40 năm cống hiến và Công tác trong ngành đường sắt, các đồng ...

Lãnh đạo công ty thăm và chúc tết Mậu Tuất các đơn vị

Trước thêm Xuân Mậu Tuất 2018, nhằm động viên tinh thần CBCNV trong Công ty, ngày 8/2/2018 đồng chí ...

  • Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ ATCT năm 2018

    Thứ năm, 14 Tháng 6 2018 14:18
  • Gặp mặt chia tay các đồng chí Lê Thành Nam và đồng chí Phạm Quốc Kỳ về nghỉ chế độ

    Thứ hai, 23 Tháng 4 2018 00:00
  • Lãnh đạo công ty thăm và chúc tết Mậu Tuất các đơn vị

    Thứ sáu, 23 Tháng 2 2018 17:38

           Ngày 13 tháng 6 năm 2018, Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh đã tổ chức hội nghị giao ban Triển khai nhiệm vụ ATCT năm 2018 qua Hội nghị truyền hình 3 khu vực Thanh Hóa - Vinh - Đồng Lê. Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí trong Ban điều hành, Công đoàn, Đoàn thanh niên công ty, Trường phó phòng ban nghiệp vụ, Chánh phó giám đốc, nhân viên kỹ thuật các Chi nhánh, Toàn bộ nhân viên phòng KTAT công ty và Tổ Quản trị giám sát TTTH - Điện.  Đồng chí Nguyễn Duy Sâm - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty, cùng tham dự và chỉ đạo hội nghị.

            Dưới sự chủ trì của Đồng chí Nguyễn Cảnh Tùng - Giám đốc công ty, Các đồng chí tham gia hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận mọi vấn đề còn thiếu sót, kiến hinghị những giải pháp nâng cao chất lượng của thiết bị, đặt ra nhiệm vụ đảm bảo ATCT là nhiệm vụ quan trọng nhất.

  

h3

           

 

                Sau hơn 3 tiếng diễn ra Hội nghị đã nghe báo cáo thực hiện công tác ATCT thời gian qua và dự kiến công tác ATCT và SXKD  tháng 6,7,8/2018 của các đơn vị, ý kiến chỉ đạo của Chủ thịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty kết luận hội nghị như sau: 

   * Nhiệm vụ SXKD tháng 6 và quý III năm 2018

A. Nhiệm vụ chung cơ bản:

Hiện nay nhiều lĩnh vực cần hoàn thành trong tháng 6 và quý 3/2018 như:

1. Xem công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, ATLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, sống còn của Công ty và ngành ĐS; Nhất là tháng 6, 7 và 8 năm 2018;

2. Tiếp tục triển khai và thực hiện các văn bản, nghị quyết, chỉ thị về ATGT ĐS của các cấp: Nghị quyết 07-NQ/ĐU ngày 02/4/2018 của Đảng bộ TCTy ĐSVN; Chỉ thị số 01/CT-ĐS ngày 02/01/2018, Chưcmg trình hành động số 1111/CTr-ĐS ngày 16/4/2018 của Tổng công ty; Chương trình hành động số 20-CT/ĐU ngàv 04/6/2018 của Đảng ủy Công ty...về đảm bảo ATGTĐS trong tình hình mới;

3.  Nâng cao công tác quản trị, quản lý ATGTĐS, KTAT, con người, vật tư vật liệu...;

4. Thực hiện cam kết đảm bảo ATCT giữa Giám đốc với PGĐ, các Trưởng phòng, Giám đốc các chi nhánh; Giữa Trưởng phòng, chi nhánh, cung trạm trưởng với nhân viên...; Nếu để xẩy ra sẽ xử lý nặng hơn một cấp hoặc từ chức

5.Thực hiện hoàn thành KHSXKD quý 2/2018.

 B. Nhiệm vụ chi tiết:

1. Phòng KTAT

- Tiếp tục thường trực trong công tác đảm bảo ATGT; nghiên cứu xử lý dứt diêm các tồn tại hiện có (Sét hư hỏng thiết bị, ĐN; Các thủ tục thừ nghiệm thay thế ghi C1H...); tăng cường kiểm tra tháng tổng thể thiết bị TTTH, ĐN và đường dây...; Không được để xẩy ra chậm tầu, lộ phiếu do chủ quan;

- Lập p/a sửa chữa thay thế thiết bị do lốc, sấm sét làm hư hỏng;

- Lập lại trật tự trong quản trị, quản lý ATGTĐS, KTAT, Hồ sơ liên quan: Hoàn công, hướng dẫn sử dụng thiết bị TTTH, ĐN... xong trước 20/6/2018;

- Nghiên cứu Quy trình bảo trì KCHT ĐS năm 2015, các quy định của TCTy để tham mưu viết lại ngấn gọn áp dụng trong công ty;

- Cá nhân phụ trách công tác ẢTCT và tập thế phòng kiếm điêm, tự nhận trách nhiệm về tồn tại trong thời gian qua (quản lý KTAT, chậm tầu...) báo cáo Giám đốc công ty trước 25/6/2018.

 

- Kiểm soát giá và cung ứng VTVL đúng thời gian, quy trình nhất là các vật tư liên quan đến ATCT; quản lý tốt vật tư dự phòng;

- Tham mưu định mức nhân công SCTX trong công ty từ quý 3/2018;

-  Kiếm điếm, chấn chinh trong việc cung ứng vật tư chậm trễ.

 

Chủ trì, cùng với PGĐ Lê Viết Cưòng bố trí trực lãnh đạo các ngày nghỉ, ngày, lễ, tết..

2. Phòng KHVT chủ trì

- Kiểm soát giá và cung ứng VTVL đúng thời gian, quy trình nhất và các vật tư  liên quan đến ATCT, quản lý tốt vật tư dự phòng;

- Tham mưu định mức công SCTX trong công ty từ quý 3 năm 2018;

- Kiểm điểm, chấn chỉnh trong việc cung ứng  vật tư chậm trể.

3. Phòng KD chủ trì 

- Thực hiện thiết kế, hoàn công, thanh toán công trình đúng thời hạn;

- Kiểm tra, rà soát chỉ đạo thi công các công trình, thực hiện các thu tục hết bảo hành, quyết toán với bên A để giải ngân, thanh toán nội bộ các công trình;

- Phối hợp các phòng, CNXL thực hiện các thủ tục SX, bán VTVL đúng quy định của Pháp luật;

- Kiểm điểm chấn chỉnh trong việc hoàn thiện hồ sơ hoàn công công trình;

4. Phòng TCHC chủ trì

- Rà soát công tác ATCT trong côngty, tham mưu điều chuyển, đào tạo, tuyển dụng; Báo cáo Giám đốc và HĐQT về sự khó khăn (nếu có);

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đất sau CPH  ( Khu vực Vinh, đồng lê).;

  - làm việc với KHĐT đẩ hủy giấy phép đăng ký kinh doạnh của các CNTTH sau CPH;

- Cá nhân phụ trách công tác văn thư và tập thể phòng kiểm điểm, tự nhận trách nhiệm về tồn tại trong thời gian qua ( tiếp nhận công văn muộn ...) báo cáo Giám đốc Công ty trước ngày  25/6/2018

 

 

h4

5. Phòng TCKT chủ tri

- Công tác thanh, quyết toán, giải ngân, cung cấp số liệu các công trình hết bảo hành, chưa đòi nợ hết, dở dang P/h với Phòng KD để thực hiện các bước tiếp theo;

- Kiểm tra các đơn vị về việc thực hiện chi trả lương và chế độ cho NLĐ;

6. Tổ Quản trị Giám sát

- tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thiết bị và đường truyền tải, tham mưu xử lý kịp thời; Kiểm tra sự phù hợp khôi phục trở ngại giữa thực tế và Giám sát;

- Cử nhân viên đi tìm hiểu hiện trường,nâng cao đạo đức và Chuyên môn.

7. Các CN Thông tin tín hiệu

 - Kiểm tra xử lý  các tồn tại, đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATLĐ, PCCN, báo cáo thường xuyên trở ngại nếu có ( không được dấu trở ngại)

- Nâng cao chất lượng kiểm tra, duy tu, xử  lý tồn tại;

- Cùng P. KTAT hoàn thiện hồ sơ hoàn công đúng quy định;

- Các CN tổ chức kiểm điểm cán bộ kỹ thuật, Giám đóc chi nhánh để thiết bị không được kiểm tra, giám sát trong thời gian dài, tự nhận hình thức kỷ luật báo cáo Giám đốc Công ty trước ngày  25/6/2018 ( Riêng CNTH báo cáo thêm việc không thực hiện kết luận của BTĐU, Chủ tịch HĐQT, CNĐL v/v để xảy ra liên tiếp 02 vụ chậm tàu do chủ quan mà không có biện pháp xử lý kịp thời, chỉ ra và quy kết trách nhiệm các cá nhân bỏ nhiệm sở, cắt xén quy trình, thường trực lỏng lẻo..)

8. CN Xây lắp Công trình và Dịch vụ

- Thi công công trình đảm bảo tiến độ, đảm bảo ATGT;

- Phối hợp P.KD thực hiện các thủ tục để mua bán VTVL tự sản xuất.

9. Công đoàn công ty phối hơp

- Thường trực trong việc chỉ đạo, đông đốc thực hiện kiến nghị HN NLĐ;

- Tuyên truyền CBCNV - NLĐ sống làm việc đúng pháp luật, thực hiện nghiêm công tác đảm bảo ATGTĐS;

- Thực hiện các nội dung như Chương trình hành động của Đảng ủy Công ty;

10. Đoàn Thanh niên công ty phối hợp 

 - Thực hiện các nội dung như Chương trình hành động của Đảng ủy Công ty

11. Phó Giám đốc Lê Viết Cường chỉ đạo:

- Quyết liệt, sâu sát trong công tác ATGT, phối hợp phân tích xử lý các cá nhân, tập thể có liên quan để xảy ra tồn tại trong quản lý và trở ngại;

- Chỉ đạo các nội dung phân công liên quan đến P KTAT, Tổ GS, các CNvới PGĐ Lê Viết C

12. Phó Giám đốc Nguyễn văn Hưng chỉ đạo:

- Các nội dung phân công về hành chính, văn phòng của P TCHC, các CN

- Chỉ đạo thực hiện kiến nghị của HN NLĐ công ty, bàn giao ENV

- Chủ trì, cùng với PGĐ Lê Viết Cường bố trí trực lãnh đạo các ngày nghỉ, ngày lễ, tết...

 

 

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 27 Tháng 6 2018 13:59)